Boekhoudkundige termen zoals Debet/Credit, resultatenrekening, VAA, horizontale/verticale analyse, bedrijfsvoorheffing, Intervat, IC-opgave, Belcotax, huurherkwalificatie, investeringsaftrek, CODA, SODA, … hebben geen geheimen voor ons.

Wij staan verschillende kantoren bij bij het zoeken naar nieuwe software, koppelen van software en het automatiseren van verschillende processen binnen het kantoor.

De doelstelling is processen versnellen, minder fouten, professioneler uitzicht, …