Wat is dagontvangstenboek?

In het dagontvangstenboek dienen alle ontvangsten per dag (inclusief BTW) waarvoor geen factuur werd opgemaakt, vermeld te worden.

Heeft u meerdere vestigingen dan moet u naast een dagontvangstenboek per vestiging ook een centralisatieboek bijhouden waar u per aangifteperiode het totaal per dagontvangstenboek vermeld.

Het dagontvangstenboek is geen kasboek. In het kasboek worden alle bedragen vermeld die contant ontvangen of betaald worden.

Het BTW-wetboek verplicht u tot het bijhouden van een dagontvangstenboek per vestiging tenzij u een GKS heeft. Heeft u een GKS maar meerdere vestigingen dan bent u wel nog steeds verplicht tot het bijhouden van een centralisatieboek.

Indien het dagboek van ontvangsten gehouden wordt op papier dan moet dit gebeuren in de vorm van een boek (dus geen losse bladen via excel), waarvan de bladen genummerd zijn. De inschrijvingen moeten altijd leesbaar zijn. Wijzigingen mogen doorstreept worden maar moeten ten allen tijden leesbaar blijven.

Overtredingen worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding.

Elektronisch dagontvangstenboek

De app van Gnomit voor digitaal bijhouden van de dagontvangsten voldoet aan de bepalingen van de Circulaire 2020/C/20 dd 27.01.2020 van FOD Financiën en is gebaseerd op blockchain technologie en cryptografische verificatie.

Via uw smartphone/tablet kunt u uw dagontvangsten digitaal ingeven en raadplegen. U moet geen papieren boek van de dagontvangsten meer bijhouden.

Er moet elke dag minimum 1 inschrijving gebeuren in uw dagontvangstenboek. Ook bij verlof, ziekte, sluiting,… moet u een nulontvangst inschrijven. De app zorgt er voor dat u dit niet vergeet.

Meer informatie over de App Scrada kan gevonden worden op scrada.be

Functionaliteit

  • Meerdere talen (NL/EN)
  • Meerdere bedrijven
  • Meerdere dagboeken per bedrijf
  • Centralisatie dagboek
  • Doorsturen van dagontvangsten naar boekhouding
  • Meerdere gebruikers met verschillende rollen
  • Mogelijkheid tot enkel ingave maar geen weergave van historiek dagontvangsten
  • Email notificatie ontvangen als dagontvangsten niet ingevuld zijn

Probeer Dagontvangsten App Scrada

Enkele schermafdrukken van de App Scrada